Skip to product information
  • V246HYL DBID 23.8 EPEAT GOLD 16:9 - SHOPSOLONY
1 of 1

ACER AMERICA CORPORATION

V246HYL DBID 23.8 EPEAT GOLD 16:9

Regular price
$149.99 USD
Regular price
Sale price
$149.99 USD

V246HYL Dbid 23.8 AG 1920 x 1080 16:9 VGA, HDMI DVI (HDCP) Tilt 100 x 100